TR - EN

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Akplas olarak ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerimizde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde aktif ve verimli enerji yönetimini uygulamayı ve bu doğrultuda çalışanlarımızı eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.

Enerji yönetimi hususunda gerekli yasal mevzuat şartlarına uymak,

Enerji performans sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Çalışanların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi ve kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlamak,

Gelişen teknolojileri izleyerek bu yolla enerji yönetim kalitesini arttırmak,

Alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek,

Sistemimizi gözden geçirerek gerektiğinde güncellenmesini sağlamak.