TR - EN

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Firmamızda, kabul edilebilir hata oranlarından bahsetmenin yanlış olduğu düşüncesiyle, ‘sıfır hata’ ya ulaşmak için makine ve proses yetenekleri izlenerek, yeterliliklerin yükseltilmesi amacıyla her yıl yeni yatırımlar yapılmaktadır.

Kalite geliştirme çalışmalarında; Beyin Fırtınası, 6 Sigma Projeleri, FMEA Analizleri, PDCA, SPC, Poke Yoke , Kılçık (Ishikawa) Diyagramı, Pareto Analizi ve Problem Çözme Teknikleri Ekipleri gibi kalite teknikleri kullanılmaktadır.

Ürünlerimizin son kullanıcı performansları; kalite ekibimizin yaptığı Laboratuar Deneyleri, Ürün Audit ve Çalıştırma-Ömür Testleri ile güvence altına alınmıştır.

Hammadde girişinden ürün çıkışına kadar laboratuarımızda bulunan cihazlar ( MFI, Profil Projeksiyon, CMM(3 Boyutlu Ölçüm Aleti), Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı, Renk Ölçüm Cihazı, Nem Ölçer, Ömür Test Aparatları vb.) ile üretmiş olduğumuz ürünler garanti altına alınmaktadır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyulacağı ve etkinliğin sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederek, her fonksiyon ve seviyede ölçülebilir şekilde oluşturulan İSG hedeflerinin gözden geçirilmesi için belirlenen aşağıdaki sistem politikası oluşturulmuştur:

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Sürekli iyileştirme ve teknolojisinin takibi,
 • Kalite yönetim sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi,
 • Ürün maliyetini azaltmak ve zamanında sevkiyat yapmak,
 • Lojistik performansının sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Tedarikçilerimizin performansının gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Eğitim ve bilinçlendirme,
 • Uygulanabilir şartların yerine getirilmesi
 • Çalışan motivasyonunun sürekliliği.

İSG POLİTİKAMIZ

 • Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için en uygun teknoloji ve yöntemleri uygulamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması için gerekli eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat ve Yönetmeliklerine uymak,
 • Güvenlik kurallarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
 • Tüm riskleri değerlendirip koruyucu önlemler almak.